Ubuntu Planeta Srbije Smernice za pisanje članaka na planeti

Radi unificiranja izgleda članaka na planeti pogledajte sledeće smernice:

Naslovi

U Wordpress uređivaču teksta naslovi se mogu izabrati u padajućoj listi na kojoj piše Paragraph. Klikom na nju, prikazuje se padajući meni u kojem se nalaze: Headign 1, Heading 2... odabirom jednog od njih dobija se naslov željenog nivoa.

Za naslove se koriste sledeći HTML kodovi:

<h1>Naslov nivo 1</h1> <h2>Naslov nivo 2</h2> <h3>Naslov nivo 3</h3> <h4>Naslov nivo 4</h4>

Na stranici planete će izgledati ovako:

Naslov nivo 1

Naslov nivo 2

Naslov nivo 3

Naslov nivo 4

Liste

Neuređena lista:

HTML Kod: <b>Linux je:</b> <ul> <li>Stabilan</li> <li>Bezbedan</li> <li>Slobodan</li> </ul>

Izgled na stranici:

Linux je:
  • Stabilan
  • Bezbedan
  • Slobodan

Uređena lista:

HTML Kod:

<ol> <li>Prvo preuzmite iso sliku.</li> <li>Narežite iso sliku na CD ili DVD.</li> <li>Restartujte računar.</li> </ol>

Izgled na stranici:

  1. Prvo preuzmite iso sliku.
  2. Narežite iso sliku na CD ili DVD.
  3. Restartujte računar.

Citiranje

Kod:

<blockquote>Computer is not a device anymore. It is an extension of your mind and your gateway to other people. - <strong>Mark Shuttleworth</strong></blockquote>

Izgled:

Computer is not a device anymore. It is an extension of your mind and your gateway to other people. - Mark Shuttleworth

Terminal

Prilikom prikazivanja komandi u terminalu najbitnije je da razlikujete <pre> i <code>, jer se lako mogu pomešati. Kod <pre> se u Wordpressu označava kao Preformatted, takođe se može pronaći u padajućoj listi, i koristi se kada želimo više redova teksta da uokvirimo zajedno.

Primer za <pre>:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install firefox

Kod za ovo je sledeći:

<pre> $ sudo apt-get update $ sudo apt-get upgrade $ sudo apt-get install firefox </pre>

Primer za <code>:

Prvo osvežite listu paketa:

# apt-get update

A zatim nadogradite sistem:

# apt-get upgrade

Kod za ovo je sledeći:

<p>Prvo osvežite listu paketa:</p> <code># apt-get update</code><br /> <p>A zatim nadogradite sistem:</p> <code># apt-get upgrade</code><br />

Jedan savet prilikom pisanja komandi u terminalu:

  • Kada komanda u terminalu počinje sa # znači da je u pitanju root nalog.
  • Kada komanda u terminalu počinje sa $ znači da je u pitanju korisnički nalog.
Napisao: Ubuntu Planeta Srbije, Datum: 01.16.2012. 23:28